دانشگاه ها

همه دسته بندی ها
دانشگاه بالیکسیر

دانشگاه بالیکسیر

۲۴ مهر ۱۴۰۱
معرفی دانشگاه بالیکسیر دانشگاه ها همواره بخش بسیار مهمی از سیستم تربیتی و آموزشی کشورها بوده‌اند. حتی می توان گفت که امروزه اساسی ترین نقشادامه »
دانشگاه آتیلیم

دانشگاه آتیلیم

۲۳ مهر ۱۴۰۱
رتبه‌ی جهانی دانشگاه آتیلیم ۴۰۰ و رتبه‌ی آن در ترکیه ۱۲ است. زبانی که برای تدریس به دانشجویان این دانشگاه استفاده می شود، انگلیسی و ترکی است.
دانشگاه اسکوادار ترکیه

دانشگاه اسکوادار ترکیه

۱۶ شهریور ۱۴۰۱
تحصیل در دانشگاه اسکوادار ترکیه همراه با مزیت‌هایی است که تمام آن‌ها را تا انتهای این مقاله با یکدیگر بررسی خواهیم نمود. این با وجودادامه »
دانشگاه حاجی بایرام ولی آنکارا

دانشگاه حاجی بایرام ولی آنکارا

۲۲ مرداد ۱۴۰۱
تحصیل در ترکیه یک فرصت عالی برای دانشجویان ایرانی محسوب می شود که بارها و بارها در مقاله مربوط به تحصیل در ترکیه به آنادامه »
دانشگاه اینونو

دانشگاه اینونو

۱۶ مرداد ۱۴۰۱
دانشگاه اینونو یک دانشگاه دولتی در مالاتیا، ترکیه است. در 28 ژانویه 1975، مجلس بزرگ ملی ترکیه دستور تأسیس دانشگاه اینونو را در مالاتیا، زادگاهادامه »
دانشگاه نامیک کمال

دانشگاه نامیک کمال

۱۵ مرداد ۱۴۰۱
دانشگاه نامیک کمال در 17 مارس 2006 با رعایت قانون شماره 5647 تأسیس شد. سارای و شارکوی که قبلاً به دانشگاه ‌تراکیا وابسته بودند، درادامه »
دانشگاه موغلا در ترکیه

دانشگاه موغلا در ترکیه

۱۲ مرداد ۱۴۰۱
دانشگاه موغلا سیتکی کوچمان در سال 1992 به عنوان یک دانشگاه دولتی با چهار دانشکده پیشنهادی تأسیس شد: دانشکده هنر و علوم و علوم انسانی،ادامه »
دانشگاه آیدین عدنان مندرس

دانشگاه آیدین عدنان مندرس

۱۴ تیر ۱۴۰۱
دانشگاه آیدین عدنان مندرس در سال 1992 با پذیرش اصلاحیه قانون شماره 41 مورخ 03.07.1992 در مورد اداره موسسات آموزش عالی به همراه اصلاح تصمیماتادامه »
دانشگاه جمهوریت ترکیه

دانشگاه جمهوریت ترکیه

۱۳ تیر ۱۴۰۱
دانشگاه جمهوریت یکی از  دانشگاه های دولتی ترکیه است که در سال 1973 در پنجاهمین سالگرد جمهوری ترکیه در استان سیواس ترکیه تأسیس شد. پردیسادامه »