موسسه مهاجرت به ترکیه آرال‌ گام

دانشگاه فرات در ترکیه

تحصیل دانشگاه فرات در ترکیه

دانشگاه فرات، که تاریخچه‌ای ریشه دار دارد، خدمات آموزشی خود را در آلازیغ که دارای حیات فرهنگی غنی است، آغاز کرد. بعداً این مؤسسه به یک مؤسسه آموزش عالی تبدیل شد که با افتتاح مؤسسات آموزش عالی در استان‌های بینگول، موش (Muş) و تونجلی در ناحیه‌ی «کمالیه ارزینجان» و همچنین با توسعه‌ی آموزش عالی در شرق و جنوب شرقی آناتولی کمک کرد.

تحصیلات عالی در آلازیغ در سال 1967 افتتاح شد آغاز شد. در همان سال، تصمیم سنای دانشگاه آنکارا مبنی بر تأسیس دانشکده دامپزشکی در آلازیغ به تصویب وزارت آموزش ملی رسید. دانشکده فنی دانشگاه فرات، در سال 1969 به آکادمی مهندسی و معماری دولتی آلازیغ تبدیل شد و دانشکده دامپزشکی در سال 1970 تحصیلات خود را زیر نظر دانشگاه آنکارا آغاز کرد.

مؤسسات آموزش عالی در آلازیغ  در 11 آوریل 1975 تحت عنوان «دانشگاه فرات» زیر یک سقف جمع شدند و در چارچوب ساختاری متشکل از دانشکده دامپزشکی، دانشکده علوم و دانشکده ادبیات شروع به فعالیت کردند. از سوی دیگر، ادما (EDMMA) به دانشکده مهندسی تبدیل شد و به همراه دانشکده پزشکی که در سال 1982 تأسیس شد، بخشی از دانشگاه شد.

سال تاسیس و اسامی دانشکده‌ها، موسسات، کالج‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ای تاسیس شده در دانشگاه فرات در ترکیه به شرح زیر است:

1967 : موسسه عالی فنی

1967 : دانشکده دامپزشکی

1969: EDMMA  (جایگزین موسسه عالی فنی)

1975 : دانشکده علوم

1975 : دانشکده ادبیات

1975 : تأسیس دانشگاه فرات در ترکیه (با دانشکده دامپزشکی، علوم و ادبیات)

1982: دانشکده مهندسی (به جای EDMMA)

1982 : دانشکده پزشکی

1982 : دانشکده آموزش فنی

1982: دانشکده شیلات (در سال 1992 به دانشکده شیلات تبدیل شد.)

1983 : دانشكده تحصيلات تكميلي علوم طبيعي و كاربردي

1983 : موسسه علوم بهداشتی

1983 : موسسه علوم اجتماعی

1983 : آموزشگاه حرفه‌ای بینگول

1983 : موسسه هنری تونجلی

1983 : آموزشگاه حرفه‌ای الازیغ

1987: موسسه بهداشت حیوانات بینگول

1987 : موسسه حرفه‌ای موش

1990 : آموزشگاه حرفه‌ای خدمات بهداشتی و درمانی

1990 : دانشکده حرفه‌ای علوم اجتماعی

1992 : هنرستان فنی و حرفه‌ای  (به جای هنرستان آلازیغ )

1993 : دانشکده الهیات

1995: آموزشگاه حرفه‌ای  معدن (به جای موسسه حرفه‌ای معدن)

1995 : موسسه حرفه‌ای سیوریس

1996 : دانشکده بهداشت آلازیغ

1996 : موسسه حرفه‌ای کمالیه حاجی علی آکین

1997 : دانشکده تربیت بدنی و ورزش

1997 : هنرستان دولتی

1997 : دانشکده تعلیم و تربیت

1997 : دانشکده ارتباطات

1998 : دانشکده آموزش و پرورش موش

2001 : هنرستان موش ملازگیر

2006 : دانشکده کشاورزی بینگول

2006 : تونجلی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

2008: موسسه حرفه‌ای بینگول، دانشکده کشاورزی بینگول و دانشکده بهداشت حیوانات بینگول به دانشگاه بینگول منتقل شدند.

2008: موسسه حرفه‌ای  کمالیه حاج علی آکین به دانشگاه ارزینجان منتقل شد.

2008: هنرستان موش، دانشکده آموزش و پرورش و هنرستان ملازگیرت به دانشگاه موش منتقل شدند.

2008: موسسه  فنی و حرفه‌ای  تونجلی و دانشکده علوم اقتصادی و اداری تونجلی به دانشگاه تونجلی منتقل شدند.

2008 : دانشکده علوم اقتصادی و اداری

2009: دانشکده فنی (دانشکده آموزش فنی تعطیل شد)

2009 : دانشکده علوم و دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (دانشکده علوم و هنر تعطیل شد)

2010 : موسسه حرفه‌ای کاراکوچان

2010 : هنرستان کوانسیلار

2010 : پژوهشگاه علوم تربیتی

2010 : دانشکده معماری

2011 : هنرستان باسکیل

2011 : دانشکده زبان‌های خارجی

2013 : دانشکده دندانپزشکی

2014 : دانشکده علوم ورزشی (به جای دانشکده تربیت بدنی و ورزش)

2014 : دانشکده هوانوردی کشوری

2015 : دانشکده علوم بهداشتی (به جای دانشکده بهداشت آلازیغ ).

پس در مجموع می‌توان گفت که تا سال تحصیلی 2017-2018، دانشگاه فرات در ترکیه  شامل 16 دانشکده، 2 کالج، 1 هنرستان دولتی، 9 هنرستان، 4 موسسه و 24 مرکز تحقیقاتی است. در این دانشگاه مجموعا 45665 دانشجو که 9523 نفر آن‌ها در مقطع کاردانی، 30803 نفر در مقطع کارشناسی و 5339 نفر برای تحصیلات تکمیلی درس می‌خوانند، با 1862 کارمند علمی و 1511 کارمند اداری به فعالیت‌های آموزشی و آموزشی خود ادامه می‌دهند.

چرا  دانشگاه فرات در ترکیه ؟

در واقع، می‌توان گفت که هدف دانشگاه فرات، پرورش افراد واجد شرایط در آموزش و پژوهش، اولویت دادن به ارزش‌های علمی و اخلاقی، بهبود مستمر خود در زمینه حرفه‌ای، در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان و داشتن آگاهی مسئولیت اجتماعی است.  موسسین و هیئت علمی این دانشگاه می‌کوشند تا پژوهشگاهی معتبر بسازند که منجر به تغییر و توسعه در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدمات اجتماعی می‌شود و پروژه‌های رقابتی و نتیجه‌بخش ملی و بین‌المللی را تولید می‌کند.

دانشگاه فرات در ترکیه

فرات در اصل، به کیفیت، درونی سازی و تداوم کیفیت در فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اداری اهمیت می‌دهد. شفافیت و پاسخگویی در فعالیت‌های مدیریتی و همچنین حفظ حس اعتماد بین افراد و واحدها برای این دانشگاه ضروری است. همچنین فرات تعهد در انجام وظایف را در راستای مأموریت و اهدافش قرار داده است.

از دیگر مزایای اخلاقی دانشگاه فرات در ترکیه می‌توان به این نکته اشاره کرد که برای آن‌ها، تحقق یک مدیریت با کیفیت و موفق، اطمینان از مشارکت ذینفعان داخلی و خارجی در اجرای مطالعات، یکی از اصول اساسی است. همچنین ارزش‌های اساسی آن‌ها انجام مطالعات برای افزایش مستمر رضایت دانشجویان ، مشارکت دادن دانشجویان در فرآیندهای تصمیم گیری، انجام آموزش به شیوه‌ای دانشجو محور و اطمینان از بهبود مستمر از طریق بازخورد دریافتی از دانشجویان است.

در آخر می‌توان گفت که آگاهی از مسئولیت اجتماعی و آگاهی زیست محیطی از جمله ارزش‌های اساسی دانشگاه فرات در ترکیه است.  فرات، مسئولیت‌های خود را در مورد مسائل اولویت دار مربوط به استان، منطقه و کشور خود انجام می‌دهد و همچنین استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، حفاظت از زیبایی‌های طبیعی و ترویج آگاهی و شیوه‌های بازیافت در این دانشگاه ضروری است.

دانشکده‌ های دانشگاه فرات در ترکیه

o دانشکده دندانپزشکی

o دانشکده تعلیم و تربیت

o دانشکده علوم

o دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

o دانشکده اقتصاد و علوم اداری

o دانشکده الهیات

o دانشکده ارتباطات

o دانشکده معماری

o دانشکده فنی

o دانشکده علوم بهداشتی

o دانشکده آبزی پروری

o دانشکده علوم ورزشی

o دانشکده فنی

o دانشکده آموزش فنی

o دانشکده پزشکی

o دانشکده علوم دامپزشکی

o دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم تربیتی

o دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم بهداشت

o دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی

o دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم

o دانشکده زبان‌های خارجی

o کنسرواتوار دولتی

o دانشکده هوانوردی کشوری

o هنرستان باسکیل

o موسسه حرفه‌ای منطقه صنعتی سازمان یافته آلازیغ

o موسسه حرفه‌ای کاراکوچان

o هنرستان کبان

o آموزشگاه حرفه‌ای کوانچیلار

o موسسه حرفه‌ای خدمات بهداشتی

o موسسه حرفه‌ای سیوریس

o موسسه حرفه‌ای علوم اجتماعی

o دانشکده فنی حرفه‌ای

• دپارتمان‌های تحت ریاست

o گروه انفورماتیک

o بیمارستان دامپزشکی

o گروه زبان ترکی

مراکز تحقیقاتی دانشگاه فرات

 • مديريت تحقيقات و كاربرد علوم كامپيوتر
 • مديريت مركز تحقيقات و كاربرد بيوتكنولوژي
 • مديريت مركز تحقيقات و اجراي مشكلات زيست محيطي
 • مرکز تحقیقات تجربی
 • مرکز تحقیقات و کاربرد آموزش زبان ترکی
 • مرکز تحقیقات بلایای طبیعی
 • مرکز تحقیقات و کاربرد منطقه آناتولی شرقی
 • مرکز تحقیقات و کاربرد حوزه‌ی فرات
 • مديريت مركز تحقيقات و كاربرد لپرا
 • مديريت مركز آموزش از راه دور
 • مديريت مركز كاربردي و تحقيقاتي علمي و فناوري
 • مرکز تحقیقات و کاربرد معلولین
 • مرکز تحقیقات و کاربرد قلب و عروق
 • مرکز تحقیقات خاورمیانه
 • مدیریت مرکزی توسعه همکاری‌های صنعت دانشگاه
 • مدیریت مرکزی آموزش مستمر
 • منابع کشاورزی و دامداری. ریاست مرکزی
 • مرکز تحقیقات و کاربرد ساختمان و بتن
 • مرکز تحقیقات و کاربرد علوم زمین
 • مرکز تحقیقات و کاربرد هارپوت
 • مرکز تحقیقات بازاریابی و بازاریابی عصبی
 • مرکز تحقیقات و کاربرد مطالعات زنان

بورسیه ی تحصیلی دانشگاه فرات در ترکیه

اگر تمایل دارید که به جای پرداخت شهریه‌های دانشگاه فرات، با بورسیه‌ی تحصیلی ترکیه درس بخوانید و از پرداخت شهریه یا بخشی از آن معاف شوید، اخبار خوبی برایتان داریم. دانشگاه فرات، برای دانشجویان مختلف بورسیه‌های تحصیلی متفاوتی در نظر گرفته است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

دانشگاه فرات در ترکیه

 

بورسیه تحصیلی بنیاد کمک و آموزش ورزش معلولان ترکیه

بنیاد آموزش و فرهنگ گلسان

بورسیه بنیاد Vehbi Koç

برنامه بورسیه ژان مونه

بورسیه بنیاد EGET

بورسیه دولت چین

بورسیه‌های بانک توسعه اسلامی

بورسیه آژانس فضایی ترکیه

باشگاه های دانشجویی دانشگاه فرات در ترکیه

انجمن ماشین‌های محاسباتی

جامعه دانشجویی اطلاعات پزشکی قانونی

جامعه دانشجویی سیستم‌های هوشمند و فناوری‌های دفاعی ملی

انجمن دانشجویی مهندسی زیست

جامعه دانشجویی BÖTE

انجمن دانشجویی جغرافی

انجمن دانشجویی اراسموس

انجمن دانشجویی طراحی صنعتی

انجمن دانشجویی طرح فرات

جامعه دانشجویی فاموک

جامعه دانشجویی فناورانه دانشگاه فرات

انجمن دانشجویی فرات  الکترونیک و فناوری اطلاعات.

جامعه دانشجویی فرهنگستان علوم فرات

جامعه دانشجویی انرژی دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی عکاسی دانشگاه فرات

انجمن بین‌المللی دانشجویان دامپزشکی دانشگاه فرات

انجمن دانشجویی FIMU

انجمن دانشجویی تحقیق و توسعه پروژه FU

انجمن دانشجویی فناوری‌های هوانوردی و فضایی

انجمن دانشجویی فناوری‌های معتبر و ماهواره‌ای

جامعه دانشجویی کسب و کار و نوآوری

انجمن دانشجویی وسایل نقلیه بدون سرنشین

انجمن دانشجویی ماشین آلات

جامعه دانشجویی علوم مواد

انجمن دانشجویی ریاضی

جامعه دانشجویی مکاترونیک

جامعه دانشجویی دامپزشکی صحرایی

جامعه دانشجویی همکاری دانشگاه و صنعت

جامعه دانشجویی امنیت سایبری

انجمن دانشجویی تحقیق و توسعه و کارآفرینی فناوری

جامعه دانشجویی پژوهش و انتشارات علمی دامپزشکی

جامعه دانشجویی هوش مصنوعی، پردازش تصویر و نوآوری

انجمن‌های دانشجویی فرهنگی

جامعه دانشجویی آموزش و پرورش اندیشه دانشگاهی

جامعه دانشجویی جوانان فرات عثمانی

جامعه دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ فرات

جامعه دانشجویی دانشگاه فرهنگ و هنر فرات

انجمن دانشجویی رقص دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی ایده‌ها و تمدن

انجمن دانشجویی عکاسی

انجمن دانشجویی آکادمی هنر و ایده خط خاکستری

انجمن دانشجویی هنرهای زیبا

جامعه دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی

انجمن دانشجویی باشگاه دوستداران کتاب

انجمن دانشجویی ماورا

جامعه دانشجویی رسانه و ارتباطات

انجمن دانشجویی موسیقی

جامعه دانشجویی سینما

انجمن دانشجویی تئاتر

جامعه دانشجویی ارتباطات جهان ترکیه

جامعه دانشجویی زومره

جامعه دانشجویی زبان های خارجی

جوامع دانشجویی بهداشت

جامعه دانشجویی تحقیقات علمی دندانپزشکی دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی تحقیقات علمی دندانپزشکی دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی پزشکان زمین جوانان دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی علوم و اعصاب دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فرات

جامعه دانشجویی خدمات بهداشتی درمانی ابن سینا

انجمن دانشجویان پزشکی اروپا

جامعه دانشجویی علوم بهداشت

تفکر مثبت در جامعه دانشجویی سلامت

انجمن دانشجویی پزشکی فرات  ترکمزیک

جامعه دانشجویی بهداشت دامپزشکی

جوامع دانشجویی اجتماعی

جامعه دانشجویی افکار آتاتورکیستی

آکادمی تفکر جامعه دانشجویی

جامعه دانشجویی ادبیات

جامعه دانشجویی داوطلبان آموزش و پرورش

جامعه دانشجویی معلول فرات

کارگاه آگاهی جامعه دانشجویی

جامعه دانشجویی آفریقایی دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی فرات کیزیلای

جامعه دانشجویی جوانان دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی مسافرتی و تورزیم دانشگاه فرات

جامعه دانشجویی متفکر جوان

جامعه دانشجویی کارآفرینان جوان

جامعه دانشجویی با موضوع جوانان

انجمن دانشجویی حمایت از حیوانات

جامعه دانشجویی روابط عمومی و ارتباطات

جامعه دانشجویی تحقیقات علمی

جامعه دانشجویی اقتصاد

جامعه دانشجویی جوانان کادم

انجمن دانشجویی برای امید به آینده در دانشگاه

نظارت عمومی و جامعه دانشجویی بازرس

انجمن مشاوره و راهنمایی روانشناسی

انجمن دانشجویی راهنمایی

جامعه دانشجویی معلمان پیش دبستانی

تعامل کار اجتماعی جامعه دانشجویی

جامعه دانشجویی صوفی

جامعه دانشجویی تاریخ

جامعه دانشجویی تفکر ترک

جامعه دانشجویی بین‌المللی

اخبار جامعه دانشجویی

جامعه دانشجویی سبز

باشگاه‌های ورزشی دانشگاه فرات

باشگاه هوانوردی

باشگاه تنیس

باشگاه ورزشی سطحی و زیر آب

بدمینتون

بسکتبال

سواری

بوکس

اسکیت روی یخ

بورساسپورولار

کوه‌نوردی

فوتبال

کشتی

باشگاه جوانان و ورزش

هندبال

باشگاه پیشاهنگی

اسکی

ژیمناستیک-ایروبیک

پینگ پونگ

باشگاه تیراندازی با کمان

پینت‌بال

شطرنج – بیلیارد

کاراته

والیبال

رشته های کارشناسی دانشگاه فرات در ترکیه

مدیریت

علوم و حرفه‌های کاربردی

معماری

کسب و کار

فرهنگ شناسی

دندانپزشکی

اقتصاد

آموزش و تدریس

مهندسی

بهداشت

علوم انسانی

دارو

علوم طبیعی

روابط عمومی

تربیت بدنی

علوم سیاسی

تربیت‌بدنی

فناوری

رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فرات در ترکیه

علوم و حرفه‌های کاربردی

فرهنگ شناسی

آموزش و تدریس

مهندسی

مطالعات محیطی

بهداشت

علوم انسانی

مدیریت

علوم طبیعی

فلسفه

جامعه شناسی

فناوری

رشته‌های مقطع دکتری در دانشگاه فرات

علوم و حرفه‌های کاربردی

فرهنگ شناسی

آموزش و تدریس

مطالعات محیطی

سلامتی

علوم انسانی

علوم طبیعی

فلسفه

جامعه شناسی

فناوری

اخذ پذیرش از دانشگاه فرات

انتخاب رشته‌ی مورد نظر

رفتن به بخش درخواست اخذ پذیرش در سایت دانشگاه

ارسال فرم درخواست‌ (اپلیکیشن)

تکمیل مدارک خواسته شده و ارسال آن‌ها به همراه فرم درخواست پذیرش

مدارک مورد نیاز برای پذیرش دانشگاه فرات در ترکیه

هنگام درخواست پذیرش در دانشگاه فرات، باید تمامی مدارک مورد نیاز را تهیه کنید. لیستی از مدارک مورد نیاز را باید مستقیماً از دانشگاه درخواست کنید، زیرا ممکن است برای کشورهای مختلف متفاوت باشد. البته می‌توانید برای آگاهی از تمامی مدارک مورد نیاز، از مشاورین و وکلای ما در آرال گام کمک بگیرید. ما در ادامه لیستی از مدارک مورد نیاز را تهیه کرده‌ایم.

فرم درخواست آنلاین

مدرک آیلتس یا تافل

هزینه درخواست

معادل‌سازی مدرک دیپلم (برای کارشناسی)

جزئیات مربوط به خانواده

بیمه سلامت و زندگی

ویزای دانشجویی

انگیزه‌ نامه

توصیه نامه (برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)

گذرنامه

اثبات تمکن مالی

رزومه‌ی تحصیلی

ویزای تحصیلی ترکیه

پس از اخذ نامه‌ی پذیرش از دانشگاه فرات، باید ویزای تحصیلی ترکیه را دریافت کنید. برای دریافت ویزای تحصیلی ترکیه باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. تنها زمانی می‌توانید برای ویزا درخواست دهید که نامه پذیرش از دانشگاهی در ترکیه دریافت کرده باشید.
 2. قرار ملاقاتی را در کنسولگری محلی خود ترتیب دهید: باید درخواست خود را شخصاً در نزدیک‌ترین سفارت یا کنسولگری ترکیه ارسال کنید. باید بتوانید به صورت آنلاین وقت رزرو کنید.
 3. درخواست و مدارک خود را تکمیل کنید: هنگامی که در قرار ملاقات حضوری ویزای خود شرکت می‌کنید، باید درخواست ویزا را تکمیل و امضا کنید، سپس آن را با مدارک مورد نیاز (فهرست شده در زیر) ارسال کنید.
 4. منتظر تصمیم سفارت باشید: گاهی اوقات می‌توانید روند درخواست خود را در وب سایت کنسولگری ترکیه پیگیری کنید.
 5. درخواست اجازه اقامت: زمانی که به ترکیه رسیدید، باید ظرف یک ماه برای اجازه اقامت اقدام کنید.

حضور در وقت سفارت

در روز وقت سفارت خود در کنسولگری یا سفارت ترکیه، در مصاحبه‌ای کوتاه با یک افسر کنسولی شرکت خواهید کرد. آن‌ها از شما چند سوال در مورد برنامه‌ها و سفرتان به ترکیه خواهند پرسید.

این مصاحبه بر دریافت یا عدم دریافت ویزا تأثیر می‌گذارد، بنابراین مهم است که تأثیرگذار باشید. همچنین باید مطمئن شوید که تمام مدارک خود را هنگام مراجعه به وقت سفارت همراه خود داشته باشید، زیرا از دست دادن تنها یک مورد می‌تواند به معنای رد درخواست شما باشد.

مدارک مورد نیاز ویزای دانشجویی ترکیه

هنگامی که درخواست ویزای تحصیلی ترکیه را ارسال می‌کنید، باید مدارک زیر را ارائه دهید:

 • پاسپورت  ترکیه با حداقل 90 روز اعتبار
 • فرم درخواست ویزای دانشجویی ترکیه
 • 2 قطعه عکس در اندازه پاسپورتی
 • نامه پذیرش از دانشگاه، شامل مدت اقامت شما
 • گواهی بیمه مسافرتی برای کل اقامت شما در ترکیه
 • گواهی بیمه درمانی
 • گواهی رزرو بلیط هواپیما ترکیه
 • مدارکی دال بر منابع مالی کافی برای حمایت از تحصیل و زندگی شما در ترکیه
 • هزینه پردازش ویزا، بسته به ملیت شما می‌تواند متفاوت باشد
 • مدرک اقامت در ترکیه
 • گواهی یا مدرک تحصیلی قبلی

اگر ویزای شما رد شد چه باید کرد؟

اگر درخواست شما به دلیل ناقص بودن مدارک رد شد، پس از رفع هر گونه خطا، باید برای ویزای دیگری اقدام کنید. شما می‌توانید 24 ساعت پس از دریافت ریجکت برای ویزای جدید درخواست دهید و اگر تمام اطلاعات صحیح باشد می‌توانید ویزای خود را در سه روز آینده پس از درخواست دریافت کنید.

اگر فکر می‌کنید درخواست شما به طور ناعادلانه رد شده است، باید با سفارت یا کنسولگری ترکیه در کشور خود تماس بگیرید. ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد تا یک قرار ملاقات با آن‌ها رزرو کنید، بنابراین ارزش دارد قبل از برنامه ریزی برای سفر، از قبل برای ویزا اقدام کنید.

هنگام بازدید از سفارت یا کنسولگری، مدارکی را که برای اثبات پذیرش درخواست شما نیاز دارید، همراه داشته باشید. اگر نمی‌توانید شخصاً به کنسولگری بروید، برای آن‌ها بنویسید که دقیقاً چرا فکر می‌کنید رد کردن شما ناعادلانه بوده است و هر گونه شواهد حمایتی را در آن لحاظ کنید.

سخن آخر

طبیعتا تحصیل در دانشگاه‌های برتر ترکیه مثل دانشگاه فرات، برای دانشجویانی که به تحصیل در ترکیه علاقه‌مند هستند می‌تواند رویایی و جذاب باشد. اگر تمایل دارید که در دانشگاهی چون فرات تحصیل کنید، باید جهت تکمیل مدارک خود اقدام نمایید و رزومه‌ی علمی و تحصیلی خوبی ارائه دهید تا بتوانید از این دانشگاه پذیرش بگیرید. اگر در تهیه‌ی مدارک به کمک نیاز دارید، قطعا موسسه مهاجرتی آرال گام می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای کمک به شما باشد. ما سال‌ها در زمینه‌ی مهاجرت به کشور ترکیه سابقه‌ای درخشان داریم و می‌توانیم با تجاربی که به دست آورده‌ایم، شما را به صورت تضمینی جهت اخذ پذیرش از دانشگاه دلخواهتان در ترکیه، راهنمایی کرده یا اقدامات لازم را انجام دهیم.

اشتراک گذاری
چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 2 رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *